2018-2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

  • 2019-01-24
ვრცლად

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა აღდგენა, შიდა მობილობის პროცესის წარმართვის ვადები

  • 2019-01-24
ვრცლად