სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტიფინანსებისა და აღრიცხვის სამსახურისაერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურისაზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურისტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახურიიურიდიული სამსახურისპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიბიბლიოთეკაგამომცემლობასაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილებაპერსონალის მართვის სამსახურიკანცელარიამატერიალური რესურსების მართვის სამსახურიმონიტორინგის განყოფილებადაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახური