ადმინისტრაციის ხელმძვანელიადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილესასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტისასწავლო-სამეცნიერო პროცესის მატერიალური და ფინანსური უზრუნველყოფის დეპარტამენტისაერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურისაზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურისტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახურიიურიდიული სამსახურისპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიბიბლიოთეკაგამომცემლობასაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილებაპერსონალის მართვის სამსახურიკანცელარიამონიტორინგის სამსახურიშიდა აუდიტის სამსახურიდაცვისა და შიდა უსაფრთხოების სამსახური