ღონისძიებები

 • იანვარი
 • 10
 • 2018
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • დეკემბერი
 • 23
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ოქტომბერი
 • 02
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • სექტემბერი
 • 29
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • სექტემბერი
 • 28
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • სექტემბერი
 • 21
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • სექტემბერი
 • 07
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აგვისტო
 • 14
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აგვისტო
 • 09
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 29
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 27
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 27
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 24
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 22
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 17
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 09
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 12
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 07
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 05
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 02
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • მაისი
 • 25
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აპრილი
 • 09
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აპრილი
 • 06
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აპრილი
 • 05
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • აპრილი
 • 05
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • მარტი
 • 28
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • მარტი
 • 24
 • 2017
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • დეკემბერი
 • 29
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • დეკემბერი
 • 29
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • დეკემბერი
 • 23
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • დეკემბერი
 • 06
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ნოემბერი
 • 21
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ოქტომბერი
 • 01
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 13
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივლისი
 • 08
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 15
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 13
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 08
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • ივნისი
 • 01
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • მაისი
 • 26
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186
 • მაისი
 • 19
 • 2016
 • 15:00 საათი
 • ანა პოლიტკოვსკაიას ქ N61, 0186