ხშირად დასმული კითხვები

ფინალური გამოცდის ზღვარი ინდივიდუალურია კონკრეტული საგნის მიხედვით, თუმცა საშუალოდ ეს არის მთლიანი საგამოცდო ქულის ნახევარს + 1