სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

სამართლისა და დიპლომატიის  ფაკულტეტი

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

სამართალი

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

სამართალი

უცხო ენა

ინგლისური ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი

II ვარიანტი

გერმანული ენა (B2 დონე) :

I ვარიანტი

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (საგამოცდო საკითხები)

ინსტრუქცია
ამობეჭდვა