სიახლეები

 2017 წლის 2 მაისს ჩატარებული სსუ-ს სენატის საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში წარმომადგენელთა არჩევნებთან დაკავშირებით საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები

  1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
  2. მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
  3. საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები

ფოტო გალერეა