სიახლეები

 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს გამოცხადებულ  სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სია

 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს გამოცხადებულ  სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სია იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა