სიახლეები

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების გადაბარების ცხრილი

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობა ლარებში. გადაუხდელობის შემთხვევაში სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება. მითითებული დავალიანების გადახდის შემთხვევაში, გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით თან იქონიეთ გადახდის ქვითარი.

2. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე საგამოცდო დისციპლინაში არ არის მითითებული პედაგოგის გვარი ან მითითებულია შეცდომით, აუცილებლად აცნობეთ საგამოცდო ცენტრს (შაბათ კვირის გარდა, სამუშაო დღეებში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე). ტელ: 254-16-99; 577-17-07-58

3. იმ შემთხვევაში თუ გამოცდების ცხრილში ფიგურირებს ზედმეტი საგამოცდო დისციპლინა აუცილებლად აცნობეთ საგამოცდო ცენტრს (შაბათ კვირის გარდა, სამუშაო დღეებში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე). ტელ: 254-16-99; 577-17-07-58

4. იმ შემთხვევაში თუ გამოცდების ცხრილში არ ფიგურირებს რომელიმე საგამოცდო დისციპლინა აუცილებლად დაუკავშირდით ფაკულტეტს შესაბამის ნომრებზე.


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 
განათლების ფაკულტეტი 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
იურიდიული ფაკულტეტი 
მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათ ფაკულტეტი

ფოტო გალერეა