სიახლეები

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესი სსუ-ში

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები  (იხ. ბრძანება

ფოტო გალერეა