სიახლეები

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტთა მობილობის პროცესის წარმართვის ვადების ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფოტო გალერეა