სიახლეები

2019-20 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების  ცხრილი

ვაქვეყნებთ 2019-20 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების  ცხრილს იმ სტუდენტებისთვის, რომელთათვისაც დასკვნითი გამოცდის ჩაბარების დისტანციური ფორმა ხელმისაწვდომი არ არის.

ზემოთ აღნიშნული სტედენტები გამოცდებს ჩააბარებენ  საუნივერსიტეტო სივრცეში, კერძოდ საგამოცდო ცენტრში.

სტუდენტი სწავლის ქირის გადაუხდელობის შემთხვევაში გამოცდაზე არ დაიშვება.

დავალიანების გადახდის შემთხვევაში გაურკეევლობის თავიდან აცილების მიზნით თან იქონიეთ გადახდის ქვითარი.

პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!


გამოცდების ცხრილი იხილეთ აქ.

 

ფოტო გალერეა