სიახლეები

2019 წლის 16 ივლისის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების შედეგების შესახებ: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა