სიახლეები

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამაზე „მყარი სხეულების ფიზიკა“ მისაღები გამოცდის შედეგი უცხო ენაში (დოქტორანტურაში)

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამაზე „მყარი სხეულების ფიზიკა“ მისაღები გამოცდის შედეგი უცხო ენაში.

ფოტო გალერეა