სიახლეები

2023 წლის 14 სექტემბრის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 15/01-08-54 – ით დაშვებული კონკურსანტის სპეციალობაში ჩატარებული 2023-2024 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდის  შედეგი მაგისტრატურაში

2023 წლის 14 სექტემბრის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 15/01-08-54 – ით დაშვებული კონკურსანტის სპეციალობაში ჩატარებული 2023-2024 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდის შედეგი მაგისტრატურაში

ფოტო გალერეა