სიახლეები

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით სწავლის უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა რეგისტრაცია

2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საბაკალავრო პროგრამების პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების რეგისტრაცია იწარმოებს ყოველდღე 3 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) 10:00 - 17:00 საათამდე უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მისამართზე:

თბილისი, . პოლიტკოვსკაიას (ყოფილი ჯიქიას №9) ქუჩა №61

· ოთახი №307 - ჰუმანიტარულ, ეკონომიკისა და ბიზნესის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტები

· ოთახი №507 - განათლების, იურიდიული, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტები


რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

1. პირადობის მოწმობა (ასლი);

2. წვევამდელის მოწმობა (ასლი) ვაჟებისათვის;

3. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი);

4. თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი);

5. სამი ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად.


საბანკო რეკვიზიტები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 0904 7289


აბიტურიენტი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ გაივლის ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას, კარგავს ეროვნული გამოცდებით მოპოვებულ სწავლის უფლებას!

ფოტო გალერეა