სიახლეები

ალექსანდრე ნაჭყებიას დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 26  ივლისს, 15:00 საათზე,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება  დოქტორანტ ალექსანდრე ნაჭყებიას დისერტაციის დაცვა  ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად  თემაზე: „პერსონალის კონტროლინგის სისტემის ფორმირება ორგანიზაციაში“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ირმა დიხამინჯია -ეკონომიკის დოქტორი , სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები: დევი შონია  - ეკონომიკის დოქტორი,  სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

  ცისკარა ზარანდია -ეკონომიკის დოქტორი , სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის   პროფესორი.

ოფიციალური რეცენზენტები: ლარისა თაკალანძე - სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  პროფესორი;  ირმა ბარათაშვილი-  ეკონომიკის დოქტორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას . № 61, VI სართული,  აუდიტორია  612 საპრეზენტაციო დარბაზი

ფოტო გალერეა