სიახლეები

ამონაწერი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის III სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან

ამონაწერი სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის III სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან


ფოტო გალერეა