სიახლეები

ბესიკ ტაბატაძის დისერტაციის დაცვა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის

მათემატიკის სადისერტაციო საბჭო

 


თბილისი, 0186,  ანა პოლიტკოვსკაიას  ქ. № 26 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი. ტელ.: 2-54-16-75,

ელექტრონული ფოსტა: chkadua@rmi.ge , cialadzidziguri@rambler.ru

                                                      განცხადება
         2020 წლის 16 იანვარს, 14:00 საათზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. № 26, VII სართული, საპრეზენტაციო ოთახი # 712) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის მათემატიკის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი ბესიკ ტაბატაძე  (სადოქტორო პროგრამა - გამოყენებითი მათემატიკა“) მათემატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად  დაიცავს დისერტაციას თემაზე: „ზოგიერთი არაწრფივი დიფუზიური სისტემის მიახლოებითი ამოხსნა“.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელებ:

თემურ ანგველაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;

თემურ ჩილაჩავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გამოყენებითი   მათემატიკის მიმართულების პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო      და განათლების მეცნიერებათა აკადემიების წევრიცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.

კონსულტანტი -

ზურაბ კიღურაძე - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,მისურის (აშშ) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, პროფესორი.

ექსპერტები:

რომეო გალდავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

გია ლობჯანიძეფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი.

ოფიციალური რეცეზენტები:

მარინა მენთეშაშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ჯემალ როგავა - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

 

ფოტო გალერეა