სიახლეები

ბიზნესისა და სოაციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების  შუალედური დაცვის თარიღი

მიმართულება:  ეკონომიკა -  29 ივნისი  12.00 სთ.

მიმართულება:   პოლიტიკის მეცნიერებები - 30 ივნისი  18.00 სთ.

მიმართულება:  ფსიქოლოგია - 01 ივლისი 14.00 სთ.

მიმართულება:  სოციოლოგია - 28  ივნისი 11 სთ.

მიმართულება:  საერთაშორისო ურთიერთობები - 28 ივნისი 14 სთ.


მიმართულება:  ბიზნესის ადმინისტრირება

მოდული - საბუღალტრო აღრიცხვა - 02 ივლისი 12.00 სთ.

მოდული - მენეჯმენტი - 29 ივნისი  14.00 სთ.

მოდული - მარკეტინგი - 28 ივნისი 14.00 სთ.

მოდული - ფინანსები - 30 ივნისი 15 .00 სთ.

ფოტო გალერეა