სიახლეები

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  პროფესიული პრაქტიკის, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის თარიღები

ეკონომიკა - 5 აგვისტო 12:00 სთ  საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

სოციოლოგია - 4 აგვისტო 12:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

პოლიტიკის მეცნიერებები - 3 აგვისტო  18:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

ფსიქოლოგია - 6 აგვისტო 11:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

საერთაშორისო ურთიერთობები - 7 აგვისტო 11:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

ბიზნესის ადმინისტრირება:

მოდული მარკეტინგი - 5 აგვისტო 14:00 სთ. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

                                            5 აგვისტო 14:30 სთ. პრაქტიკის დაცვა 

                                            5 აგვისტო 14:00 სთ. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

მოდული - საბუღალტრო აღრიცხვა - 4 აგვისტო 14:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

                                                                     4 აგვისტო 15:00 სთ სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

მოდული - მენეჯმენტი  - 4 აგვისტო 14:00 სთ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა

                                               4 აგვისტო 18:00 სთ სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

                                                             


ფოტო გალერეა