სიახლეები

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავროს და პროფესიული პრაქტიკის შუალედური დაცვის თარიღები

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავროს და პროფესიული პრაქტიკის შუალედური დაცვის თარიღები იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა