სიახლეები

დამოუკიდებლად არსებული მასწავლების მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ვადები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ვადები განისაზღვრა  შემდეგი სახით:

  • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის 10 ოქტომბრიდან -2018 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით;
  • შუალედური შეფასების კვირა - 2017 წლის 28 ნოემბრიდან - 2017 წლის 5 დეკემბრის ჩათვლით;
  • შუალედური შეფასების აღდგენის კვირა - 2018 წლის 23  იანვრიდან - 30 იანვრის ჩათვლით; (სააუდიტორიო მეცადინეობების შემდეგ);
  • საშობაო არდადეგები - 2018  წლის 1-7 იანვარი;
  • საგამოცდო პერიოდი: 

ა) დასკვნითი გამოცდები -2018 წლის 13 თებერვლიდან 20 თებერვლის ჩათვლით;

ბ) დამატებითი გამოცდები - 2018 წლის 20 თებერვლიდან 27 თებერვლის  ჩათვლით

იხილეთ ბრძანება:  № 15/01-08-0074

ფოტო გალერეა