სიახლეები

დეკანის არჩევნების შესახებ საარჩევნო კომისიის 2024 წლის 9 თებერვლის სხდომის საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის 2024 წლის 7 თებერვლის დეკანის არჩევნების შედეგები და საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი.

ფოტო გალერეა