სიახლეები

დოქტორანტ ცირა ბერიშვილის დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 16 ივნისს 16 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი ცირა ბერიშვილი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს დისერტაციას თემაზე:

სიზმრის კონცეპტი მოდერნიზმის ეპოქის მხატვრულ ტექსტში (გრიგოლ რობაქიძე, კონსტანტინე გამსახურდია, გალაკტიონ ტაბიძე)“.

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნანა კუციაფილოლოგიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

 ექსპერტები: ნანა გაფრინდაშვილფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; მარინე ტურავაფილოლოგიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 ოფიციალური რეცენზენტები: როსტომ ჩხეიძეფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი; ნინო ვახანიაფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონულ-ბიბლიოთეკაში.

დისერტაციის დაცვა შედგება Zoom-პლატფორმის მეშვეობით.

შეხვედრის ბმული : https://SDSU.zoom.us/j/91804241880

შეხვედრის ID კოდი : 918 0424 1880

ფოტო გალერეა