სიახლეები

დოქტორანტ გრიგორი გურბანოვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 30 ივლისს, 14 საათზე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება, დოქტორანტ გრიგორი გურბანოვის დისერტაციის დაცვა, თემაზე: „ინოვაციური კომპანიების დაფინანსების სისტემის განვითარება საქართველოს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დარგში“.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ნინო ხარებავაეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

ექსპერტები:

ბადრი გიორგიძეეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

რუსუდან ჭითავაბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის ვორლდ ვიჟენი- ფინანსების სპეციალისტი.

 

ოფიციალური რეცენზენტები:

კობა ბასილაია – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

 ნინო სამჭკუაშვილი ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში.

 

 

ფოტო გალერეა