სიახლეები

დოქტორანტ ლია გაბლიშვილის დისერტაციის დაცვა

2022 წლის 27 ივნისს, 15 საათზე სსიპსოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუ­მა­ნი­­ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება სსუ დოქტორანტ ლია გაბლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  დაცვა თე­მა­ზე: საქართველო და ჩინეთი ისტორიული  ბმულები  ძველი  „აბრეშუმის დიდი გზი­დანთანამედროვეობამდე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

 ზურაბ პაპასქირი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვე­­­სი­ტე­ტის  პროფესორი.

 

ექსპერტები:

კახა კვაშილავა ისტორიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პროფესორი;

ჯაბა მესხიშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სა­პა­­რი­­­ქოს წმი­და ანდრია პირველწო-დებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

 

ოფიციალური რეცენზენტები:

ნანა გელაშვილი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ომარ არდაშელიაისტორიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვა შედგება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.   

მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას . № 26, VII  სართული, საპრეზენტაციო ოთახი, N712

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

 

 

 

 

ფოტო გალერეა