სიახლეები

ფაკულტეტების დეკანებს, მიმართულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი  ერთეულების ხელმძღვანელებს

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

 

ფაკულტეტების დეკანებს, მიმართულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი

ერთეულების ხელმძღვანელებს

 

გთხოვთ, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტს წარმოუდგინოთ ფაკულტეტის, მიმართულების, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების  მიერ 2019 წელს შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დანართის მიხედვით

(იხ.: დანართი ).

ანგარიშის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 . 15 დეკემბერი.

ანგარიშები გადმოაგზავნეთ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტ ეკა ესებუასთან: e.esebua@sou.edu.ge

 

 

 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტ

 

ფოტო გალერეა