სიახლეები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ფაკულტეტების დეკანებს, მიმართულებების ხელმძღვანელებს

 

გთხოვთ, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტს წარმოუდგინოთ ფაკულტეტის, მიმართულების  მიერ 2018 წელს შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დანართის მიხედვით.


ანგარიშის წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 . 25 დეკემბერი.

 

ანგარიშები გადმოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: e.esebua@sou.edu.ge

 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტ

ფოტო გალერეა