სიახლეები

გაცვლითი პროგრამა ლომზას გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში (პოლონეთი)!

აცვლითი პროგრამა ლომზას გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში (პოლონეთი)!

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მე-2 და მე-3 კურსის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ ლომზას გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის (პოლონეთი) სასწავლო გაცვლით პროგრამაში.

მობილობის პერიოდი: 2019 წლის 1 მარტი - 2019 წლის 30 ივნისი (გაზაფხულის სემესტრი)

ფაკულტეტი/პროგრამები: სამართალი, ადმინისტრირება, მენეჯმენტი, სოციალური მუშაობა, ინგლისური ფილოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერებები, ავტომატიკა და რობოტები, კვების ტექნოლოგია, კოსმეტოლოგია, საექთნო საქმე, ფიზიოთერაპია, ფიზიკური განათლება

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია:

1) შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უფროსთან ლომზას გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში გასავლელი საგნების შეთანხმება (ერთი სემესტრისთვის სულ მცირე 24 – 30 ECTS კრედიტი) და სასწავლო ხელშეკრულების შევსება (Learning Agreement) https://www.pwsip.edu.pl/en/index.php/cooperation/erasmus/forms

საგნების შერჩევისათვის დაუკავშირდით ფაკულტეტის კოორდინატორებს:

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი: Erasmus+ Coordinator: dr Magdalena Forfa, e-mail: mforfa@pwsip.edu.pl

ჯანდაცვის ფაკულტეტი: Erasmus+ Coordinator: dr Irena Białokoz-Kalinowska, e-mail: ibialokozkalinowska@pwsip.edu.pl

კომპიუტერული მეცნიერებები და კვების ტექნოლოგიების ფაკულტეტი: Faculty Erasmus Coordinator: dr Agnieszka Obiedzińska,  e-mail: aobiedzinska@pwsip.edu.pl

2) აპლიკაციის შევსება (Application Form): https://www.pwsip.edu.pl/en/index.php/cooperation/erasmus/forms

3) ამონაწერი სასწავლო ბარათიდან (გავლილი საგნები + მიღებული შეფასება)

4) CV-ის შევსება: https://www.pwsip.edu.pl/en/index.php/cooperation/erasmus/forms

საბუთები შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ PDF ფორმატში E-MAIL : international@sou.edu.ge  ან მოიტანოთ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურში (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, ოთახი 319).

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 2018 წლის 28 ნოემბერი

დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, მოგვწერეთ!

 

ფოტო გალერეა