სიახლეები

გამოცხადდა ERASMUS+ მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის ტრანსილვანიის უნივერსიტეტში (ბრასოვი, რუმინეთი)!

გამოცხადდა ERASMUS+ მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის ტრანსილვანიის უნივერსიტეტში (ბრასოვი, რუმინეთი)!

ფაკულტეტები/პროგრამები: სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, უცხოური ენები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

მობილობის ხანგრძლივობა: 7 დღე (5 სამუშაო დღე + 2 მგზავრობის დღე)

მობილობის პერიოდი: 2020 წლის 27 თებერვალი - 2020 წლის 5 ივლისი

გრანტის მოცულობა: €140 ევრო დღეში და მგზავრობის ხარჯი €275.

 პროგრამაში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

1) მიმღებ უნივერსიტეტში შესაბამისი ფაკულტეტის კოორდინატორთან სასწავლო თემ(ებ)ის შეთანხმება (ფაკულტეტის კოორდინატორების საკონტაქტო ინფორმაცია იხ. ბმულზე: https://drive.google.com/…/1MxyXkEnYpDqSqeCpSbMyjL7PV…/view…

2) მოცემული სააპლიკაციო ფორმის შევსება: https://drive.google.com/…/13Uh1phveZ5bn3bjuiNmiFZjbj…/view…
3) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა;

4) აღნიშნული საბუთების საერთაშორისო ურთიერთობათა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურში წარდგენა (ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 61, პირველი კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი 319);

 საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 2019 წლის 30 ნოემბერი

 დაინტერესების შემთხვევაში მოგვწერეთ international@sou.edu.ge ან დაგვირეკეთ +995 322 54 14 49.

Erasmus+ Scholarships at Transilvania University of Brașov (Romania) Universitatea TRANSILVANIA din Brasov (https://www.unitbv.ro/en/) for SSU Students!

ფოტო გალერეა