სიახლეები

გამოცხადდა კონკურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ფოტო გალერეა