სიახლეები

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 16 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 20 ივლისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 წლის 16 ივლისს ჩატარებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 20 ივლისის საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების შესახებ ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა