სიახლეები

განცხადება სამეცნიერო კონფერენციების შესახებ

2019 წ. მაის-ივნისში ჩატარდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციები.

 არაუგვიანეს 2019 წლის 30 აპრილისა, ფაკულტეტების დეკანატებმა უზრუნველყონ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მსურველთა მოხსენებების თემატიკის (მოკლე ანოტაციებთან ერთად), მიწოდება სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტში (ელექტრონულ ფოსტაზე: e.esebua@sou.edu.ge).

თემატიკა ანოტაციების გარეშე არ მიიღება.(არანაკლებ 50 სიტყვისა)

კონფერენციის სექციების მუშაობის გრაფიკს დაადგენენ ფაკულტეტების დეკანატები.

 

 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტ

ფოტო გალერეა