სიახლეები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შედეგების შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა