სიახლეები

ინგლისური ენის კურსები თანამშრომლებისათვის

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის ინგლისური ენის შესასწავლი მეცადინეობები იწყება

პირველი ლექცია :19 ოქტომბერი 13:00 სთ 317-ე აუდიტორია

პედაგოგი: ალისე გოულდი (აშშ)-საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სპეციალისტი

წინაპირობა: ინგლისური ენის A1 დონე

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურს

ტელ: 0 (32) 54-14-49

ფოტო გალერეა