სიახლეები

ინგლისური ენის კურსები უნივერსიტეტის თანამშრომელთათვის

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისათვის ინგლისური ენის კურსები იწყება.

რეგისტრაციისათვის მსურველებმა 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე საგარეო ურთიერთობათა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურს უნდა მიმართოთ.

კურსს წაუძღვება პედაგოგი ალისე გოულდი (აშშ), ადამიანის უფლებათა და საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი.

კურსზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის A1 დონის ცოდნა

ფოტო გალერეა