სიახლეები

ირა ხვიჩავას დისერტაციის დაცვა

2019 წლის  22 მაისს 14:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას . №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი ირა ხვიჩავა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს დისერტაციას თემაზე: დეტექტივის ჟანრული პოეტიკა (აგათა კრისტის შემოქმედებაზე დაყრდნობით)“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ემა კილანავა - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ექსპერტები: დიანა მიქელაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, სამცხე-ჯავახთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და თამარ ჯოჯუა - განათლების  დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;                                                   

ოფიციალური რეცენზენტები:  მადონა შელია - ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი,  თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი და თამილა ზვიადაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

 

ფოტო გალერეა