სიახლეები

ირაკლი ქარდავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
ჯემალ ანთიძე - ფიზ-მათ. მ/კანდიდატი, სსუ ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ექსპერტები:
მერაბ ფხოველიშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის მ/კანდიდატი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინფორმატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 
ბესიკ დუნდუა - კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი (პორტუგალია), ილია ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ - თანამშრომელი.

ოფიციალური რეცეზენტები:
თეიმურაზ კუცია - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი (Priv.Doz. Dipl.-Math. Dr.), სიმბოლური გამოთვლების კვლევითი ინსტიტუტი, ქ. ლინცი, ავსტრია;
თევდორე საჟენიუკი - ფიზ-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ფოტო გალერეა