სიახლეები

ლაბორატორიებში  სასწავლო პროცესი განახლდა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო სივრცეში 23 ივნისს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე ქიმია-ფარმაციის და ბიოლოგიის ლაბორატორიებში  სასწავლო პროცესი განახლდა.

ლაბორატორიული მეცადინეობები ტარდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის #1-227/ო ბრძანებით გათვალისწინებული რეკომენდაციებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად.

ფოტო გალერეა