სიახლეები

მაგისტრანტობის კონკურსანტთა საყურადღებოდ, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა/გამოცდები 2022-2023 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე!

კონკურსანტებს შევახსენებთ, რომ ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადად  განსაზღვრულია 16 - 24 სექტემბერირაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ  გადახდას (1125 ლარი). თანხის გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289).  

სავალდებულოა, რომ კონკურსანტმა  წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში (ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №61, ოთახი №204) ან გადმოაგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: tpmd@sou.edu.ge

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის ბრძანება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2022 წლის 28 სექტემბრისა.

ფოტო გალერეა