სიახლეები

მაგისტრანტობის კონკურსანტები, რომლებმაც წარმატებით  ჩააბარეს გამოცდა სპეციალობაში 2023-2024 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრანტობის კონკურსანტები, რომლებმაც წარმატებით  ჩააბარეს გამოცდა სპეციალობაში 2023-2024 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე

ფოტო გალერეა