სიახლეები

მაგისტრატურაში, მისაღები  და დამატებით ჩატარებული (სპეციალობაში) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

ფოტო გალერეა