სიახლეები

მაგისტრატურაში, მისაღები და დამატებით ჩატარებული (უცხო ენაში) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

ფოტო გალერეა