სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი (დამატებითი, minor)  საგანმანათლებლო პროგრამის მსურველთა საყურადღებოდ!

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი (დამატებითი, minor)  საგანმანათლებლო პროგრამის მსურველთა საყურადღებოდ!

            სსუ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას მასწავლე­ბ­ლის მომზადების 60 კრედიტიან  (დამატებითი, minor)  საგანმანათლებლო პროგრამაზე. პრო­გრამის არჩევა შეუძლია მასწავლებლის პროფესიით დაინტერესებულ  ბაკალავრი­ა­ტის  III ან IV სემეტრის სტუდენტებს.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ პრო­გ­რა­მის ხელმძღვანელებს და განა­თ­ლე­ბის მეც­ნი­ერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციას შემდეგ მისამართზე: პო­ლი­ტ­კო­ვ­ს­კაიას ქ. N61, V სართული;

ტელეფონები:  2-54-14-27; 2-54-14-23;   577  170  723;  577  963 888 ;

 

საფუძველი: საქართველოს კანონში „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ ცვლი­ლების შეტანის თაობაზე.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4732346?publication=0&fbclid=IwAR0JJ8ju2JVvzdf_cUP6EXrSWf0MWRJDaEqs2adtcIJ52hjgCbl6GqUOgKQ

 

 

 

 

 

 

 

ფოტო გალერეა