სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამაში საუნივერსიტეტო გამოცდაზე მიღებული ქულები მოდულების შესაბამისად

აღნიშნულ პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება მოდულებზე აპლიკანტთა რანჟირების საფუძველზე.

გაითვალისწინეთ, კონკურსი მიმდინარეობს მოდულების და არა საერთო სიის მიხედვით. დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე

ფოტო გალერეა