სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამაში საუნივერსიტეტო გამოცდაზე მიღებული საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამაში საუნივერსიტეტო გამოცდაზე მიღებული საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა