სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ვადები

2019 – 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო

პროცესის ვადები

 

მასწავლებლის მომზადების დამოუკიდებლად არსებული

საგანმანათლებლო პროგრამა

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები - 14  ოქტორმბიდან  14 თებერვლის  ჩათვლით

 შუალედური შეფასების  კვირეული - 2 დეკემბრიდან  6  დეკემბრის ჩათვლით

საშობაო არდადეგები -  2020 წლის 1 იანვრიდან  - 7 იანვრის ჩათვლით

ფინალური შეფასების კვირეული -17 თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით

დამატებითი შეფასების კვირეული- 25 თებერვლიდან 29 თებერვლის ჩათვლით

 

2019 – 2020 სასწავლო  წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო

პროცესის ვადები

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები -  2 მარტიდან  -  19  ივნისის  ჩათვლით

შუალედური შეფასების  კვირეული - 20 აპრილიდან  24 აპრილის  ჩათვლით

ფინალური შეფასების კვირეული - 22 ივნისიდან  26 ივნისის  ჩათვლით

დამატებითი შეფასების კვირეული - 29 ივნისიდან 3 ივლისის  ჩათვლით

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

თვითდაფინანსებით ჩარიცხულ სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადახდა:

 

შემოდგომის სემესტრში:

 

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30% -ისა - 2019 წლის 14 ოქტომბრამდე

სემესტრული  საფასურის არანაკლებს 60 %-ისა 2019  წლის 2 დეკემბრამდე

სემესტრული საფასურის  სრული დაფარვა  2020 წლის  17 თებერვლამდე

 

გაზაფხულის სემესტრში:

 

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30% -ისა - 2020  წლის 2 მარტამდე

სემესტრული  საფასურის არანაკლებს 60 %- ისა 2020  წლის 20 აპრილამდე

სემესტრული საფასურის  სრული დაფარვა  2020 წლის  22 ივნისამდე  

 

ფოტო გალერეა