სიახლეები

მეცნიერი ქალბატონებისთვის 2018 წლის UNESCO-L′OREAL-ის ერთობლივი ჯილდო

მეცნიერი ქალბატონებისთვის 2018 წლის UNESCO-L′OREAL-ის ერთობლივი ჯილდოს შესახებ, რომელიც ენიჭება მეცნიერ ქალბატონებს განსაკუთრებული მიღწევებისთვის მეცნიერების სხვადასხვა დარგში.

შევსებული აპლიკაციების UNESCO-ში რარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 16 ივნისი. აქვე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სააპლიკაციო ფორმების მიწოდება უნდა მოხდეს მხოლოდ ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის საშუალებით, მისამართიდან: www.fwis.fr.

ფოტო გალერეა