სიახლეები

მორიგი აკრედიტირებული პროგრამა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე მოქმედ „გეოგრაფიის“ საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით.
ჩვენს უნივერსიტეტს, ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს, პროგრამის ხელმძღვანელს, პროფესორ მელორ ალფენიძეს და გეოგრაფიის მიმართულების ყველა პედაგოგს ვულოცავთ მნიშვნელოვან წარმატებას.

ფოტო გალერეა